Rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą świąteczną iluminację w Boguszowie-Gorcach.
Do konkursu zostało zgłoszonych 6 posesji.
W dniu 10.01.2022 r. oceny dekoracji świątecznych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Sylwia Dąbrowska – Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc,
2. Marzena Kwiatkowska-Słowik-Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach ,
3. Mariola Kaczmarek- Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach 
Zgodnie z regulaminem wzięto pod uwagę następujące kryteria: nawiązanie do tematu konkursu, oryginalność, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne.  W wyniku zsumowanych punktów wyłoniono zwycięzców.

I miejsce

Jerzy PawlosII miejsce:

Zbigniew KwiatkowskiIII miejsce:

Marek Raszewski