W dniu 29.11.2021 r. miało miejsce rozstrzygnięcie cyklicznego konkursu plastycznego "Krokus", organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach oraz Miejską Biblioteką Publiczną-Centrum Kultury. Celem jego jest pogłębianie wiedzy i świadomości na temat szkodliwości używania alkoholu i innych środków odurzających. W roku 2021 konkurs odbył się pod hasłem „Hobby zamiast nałogów”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce. Podczas uroczystości Burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska złożyła wszystkim uczestnikom gratulacje i wręczyła dyplomy. Do Organizatora wpłynęło łącznie 37 prac, które zostały ocenione w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.

Komisja najwyżej oceniła następujące prace:

KLASY I-III

I MIEJSCE – Amelia Górowska – PSP NR 5, KLASA III A

II MIEJSCE – Filip Pierzchała – PSPNR 5, KLASA I A

III MIEJSCE – Tymoteusz Mazur – PSP NR 5, KLASA III

WYRÓŻNIENIA

Paulina Wilk – PSP NR 5, KLASA II B

Zofia Stefin – PSP NR 5, KLASA II B

Amelia Płonka – PSP NR 5, KLASA II BKLASY IV-VI

I MIEJSCE – Prostak Nadia i Wierzbicka Wiktoria – ZSP, KLASA VI C

II MIEJSCE – Oliwia Raszewska – PSP NR 6, KLASA VI B

II MIEJSCE – Jakub Zyzda – PSP NR 5, KLASA IV A

III MIEJSCE – Malwina Bąblińska – PSP NR 6, KLASA VI A

III MIEJSCE – Vanessa Nieściur – ZSP, KLASA IV B

WYRÓŻNIENIA

Tatiana Firek – PSP NR 6, KLASA V

Zuzanna Konieczna – PSP NR 6, KLASA VI A

Judyta Janik – PSP NR 6, KLASA V

KLASY VII – VIII

I MIEJSCE – Joanna Dziurska – PSP NR 6, KLASA VII

I MIEJSCE – Adrianna Grabke – ZSP, KLASA VII C

II MIEJSCE – Konrad Jurjewicz – PSP NR 5, KLASA VIII A

II MIEJSCE – Alan Długosz – PSP NR 6, KLASA VII

III MIEJSCE – Justyna Wrona – PSP NR 6, KLASA VII

WYRÓŻNIENIA

Michał Orłowski – PSP NR 6, KLASA VII

Jan Wańczyk – PSP NR 5, KLASA VII

Julia Mizgalska – PSP NR 6, KLASA VII

Julia Klaja – PSP NR 6, KLASA VII A