Gmina Boguszów-Gorce poszukuje wykonawców do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Pogodnej w Boguszowie-Gorcach na działkach nr 149/8, 152/1, 152/2, 165 obręb nr 2 Gorce w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa -Gorc”.
Szczegóły:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488843