Dnia 2 czerwca 2012 r. na zaproszenie Starosty Smiřic Luboša Tuzara odbył się integracyjny wyjazd mieszkańców Boguszowa-Gorcdo naszego miasta partnerskiego. Wyjazd zorganizowano w ramach mikroprojektu „Program wsparcia promocji miast partnerskich Boguszów-Gorce – Smiřice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Celem wycieczki było między innymi rozszerzenie współpracy i zapewnienie ciągłości kontaktów mieszkańców obu miast.

Uczestnikami wyjazdu było 40 mieszkańców Boguszowa-Gorc, zarówno dzieci jak i dorosłych. Mimo zróżnicowanego wieku (od 5 do 75 lat) każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Po przyjeździe i małym poczęstunku w Domu Dvorana uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić Smiřice i zapoznać się z najważniejszymi „punktami turystycznymi” miasta. Następnie w barokowej Kaplicy Objawienia Pańskiego wysłuchali koncertu organowego, po którym udali się na piknik. A tam coś dla siebie znalazły dzieci. Ognisko, strzelanie z łuku, zabawy sportowe, to tylko niektóre atrakcje, które czekały na naszych najmłodszych. Na zakończenie wyjazdu na uczestników czekała jeszcze wizyta w pobliskim Jaromierzu, a tam zwiedzanie muzeum kolejnictwa. Wyjazd mieszkańców Boguszowa-Gorc odbył się w ramach rewizyty. Mieszkańcy Smiřic gościli u nas 1 maja 2012 r. na „Majówce pod Dzikowcem”.