27.09.2011 r. w godzinach porannych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach przeprowadzone zostały ćwiczenia służb ratowniczych na wypadek pożaru. O zaistnieniu pożaru powiadomione zostały dwa zastępy OSP oraz Straż Miejska w Boguszowie-Gorcach. Jako pierwsi na miejscu zjawili się strażnicy miejscy, którzy zabezpieczyli drogę dojazdu do szkoły oraz pomogli w przeprowadzeniu ewakuacji uczniów   i pracowników szkoły. Do lokalizacji zagrożenia i poszukiwań poszkodowanych w budynku przystąpiły  zastępy Straży Pożarnej. Ćwiczenia zainicjowane przez dyrekcję P.S.P .nr 6  miały na celu koordynację działania służb w przypadku powstania realnego zagrożenia pożarowego. Sprawne współpracowanie zaangażowanych w akcje jednostek doprowadziły do ostatecznego zlikwidowania zagrożenia.