Za nami już siódma edycja międzyszkolnego konkursu pod hasłem „Wokół Praw Człowieka”. Jak co roku odbył się on 10 grudnia w rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach.

Prawa człowieka i prawa dziecka są ze sobą integralnie związane. Pomimo tego, że państwa i instytucje chroniące praw człowieka czuwają nad ich przestrzeganiem, to na świecie wciąż dochodzi do ich naruszania. Dlatego tak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży w tej dziedzinie.

Organizowany przez PSP 6 konkurs jest wspaniałą okazją do tego, aby dzieciom przybliżyć te zagadnienia. Uczniowie poznają prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uczą się jak świadomie z nich korzystać, gdzie i do kogo zwracać się w przypadku naruszania ich praw, ale także kształtują postawę tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Nauczanie o prawach człowieka w formie międzyszkolnego konkursu wyzwala u dzieci chęć głębszego poznania zagadnienia, sięgania do różnych źródeł informacji oraz sprzyja zdrowej rywalizacji, daje szansę wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami z różnych szkół.

Pomysłodawczynią konkursu, koordynatorem i autorką zadań konkursowych począwszy od pierwszej edycji jest pedagog szkolny – p. Lidia Łabędzka.

 

W bieżącym roku konkurs cieszył dużą popularnością ;wzięło w min udział siedem szkół, wpłynęło 180 prac plastycznych.

 

Laureaci konkursu plastycznego - kategoria kl.0-3 :

1 miejsce KLAUDIA BAZIAK kl. 3 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze

2 miejsce AMELIA BARAN kl. 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu

3 miejsce MARTYNA WIERZBICKA kl. 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu

Wyróżnienie WANESSA ŚWISTUŃ kl. 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

 

Laureaci konkursu plastycznego - kategoria kl.4-6 :

1 miejsce WIKTORIA LORENC kl. 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu

2 miejsce MARTYNA CIESIELSKA kl. 6 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze

3 miejsce FILIP KRUPA kl. 6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

Wyróżnienie Damian Falkenberg kl. 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

 

Laureaci TURNIEJU WIEDZY:

1 miejsce Drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu w składzie:

Katarzyna Piaskowska, Oliwia Szymanik, Julia Walczak

2 miejsce Drużyna Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze w składzie:

Seweryn Babiarz, Buzarewicz Wiktoria, Ciesielska Martyna

3 miejsce Drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu w składzie:

Paweł Banach, Piotr Banach, Cezary Rzyman

 

Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom za merytoryczną pomoc i przygotowanie uczniów.