Krzysztof Kumorek, pełniący funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc gościł w gminie Wojewodę Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego. Podczas spotkania strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” z Boguszowa-Gorc wspólnie z Państwową Strażą Pożarną z Wałbrzycha zaprezentowali nowatorski sposób gaszenia na prawdziwym pożarze wywołanym sztucznie na potrzeby treningu.

Trening obejmował powstanie pożaru w trzypiętrowym budynku mieszkalnym. Podczas ćwiczeń doskonalone były umiejętności kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na szczeblach interwencyjnym i taktycznym, współdziałania podczas pożarów, prowadzenia działań przy drogach publicznych oraz przede wszystkim wykorzystania systemów piany sprężonej.

- Jestem dumny, że gmina Boguszów-Gorce ma strażaków - profesjonalistów, którzy cyklicznie doskonalą swoje umiejętności i wiedzą jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To niezbędny element szeroko pojętego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom – mówi Komisarz Krzysztof Kumorek.