W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia współpracy partnerskiej zawiązanej między trzema miastami: Radzionków, Dobre Miasto i Boguszów-Gorce. Porozumienie to zostało podpisane w dniu 26 czerwca 2003 roku w Radzionkowie. 

Na jego mocy Gminy współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach m.in. kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.

Z tej właśnie okazji z  przyjacielską wizytą w dniach  22- 25 sierpnia przybyła do nas delegacja z Radzionkowa i Dobrego Miasta.

Włodarze gmin przy okazji jubileuszowych spotkań, oprócz podsumowania wzajemnej współpracy mieli okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami, inwestycjami i dokonaniami zrealizowanymi w swoich miastach. Był to również dobry czas na rozmowy dotyczące planów i kierunku naszej dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że będzie ona dalej tak owocna i  pozwoli na pielęgnowanie   pięknej przyjaźni pomiędzy naszymi miastami.