Miasto Boguszów-Gorce jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe „WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach”.

Szyb Witold znajduje się na terenie zlikwidowanej kopalni, wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków a przede wszystkim jest miejscem niezwykle ważnym dla górniczej historii naszej gminy i całego regionu.

       W ramach projektu adaptowany jest budynek nadszybia z wieżą wyciągową i budynek  maszyny wyciągowej wraz z  przyległym terenem. Obiekt ten będzie pełnił funkcje kulturowe, wystawiennicze i konferencyjno-szkoleniowe. Na jego terenie będą mogły być organizowane wydarzenia kulturalne w formie wystaw rzeźbiarskich, malarskich , fotograficznych itp. Znajdować będzie się tu również biblioteka oraz sala konferencyjna. 

Trwające prace są już mocno zaawansowane. W chwili obecnej realizowane są roboty wykończeniowe w obiekcie maszyny wyciągowej, gdzie mieścić będzie się miedzy innymi restauracja, w której można będzie napić się dobrej kawy i zjeść coś smacznego. W budynku nadszybia naprawiana jest aktualnie elewacja, natomiast  w jego wnętrzu wylewane są stropy  i prowadzone są prace instalacyjne. Na ukończeniu jest zabezpieczenie antykorozyjne wieży oraz konstrukcji budynku. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót związanych z budową sieci zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu.

 Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na 30.09.2013 r. natomiast planowany termin oddania obiektu do użytkowania to 30.11.2013 r.