12 grudnia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Gorcach w nastrojowej scenerii odbył się „Wieczór (nie tylko) czytelniczy”. Słuchacze mogli podziwiać występy wokalne i recytatorskie młodzieży z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju, dzieci ze ZSP w Boguszowie i PSP nr 5 w Gorcach, a także posłuchać ciekawostek o regionie przedstawionych przez regionalistę panią Iwonę Czech, a na zakończenie swoją poezją uraczył zebranych pan Zbigniew Gajewski. Organizatorką wydarzenia była pani Agata Kowacz z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. W spotkaniu uczestniczyli także: Iwona Frankowska - Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, Grzegorz Łuczko-sekretarz miasta, Stanisław Urbaniak-przewodniczący Rady Miejskiej, Agnieszka Zdeb-dyrektor COJ i Sebastian Borkowski- radny Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.