W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim, p.f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek przekazuje informację o zmianie terminów wykonania poszczególnych czynności wyborczych:

• Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I najpóźniej do dnia 29 marca 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 6 kwietnia 2021 r.

• Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc najpóźniej do dnia 02 kwietnia 2021 r.

• Termin na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta upływa w dniu 6 kwietnia 2021 r.

• Głosowanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2021 r. w godzinach 07:00 – 21:00.