Już od 5 lat w całej Polsce dzień 16 października poświęcony jest propagowaniu nauki pierwszej pomocy. Z tej też okazji Fundacja WOŚP rokrocznie organizuje ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
W tym roku po raz pierwszy do akcji włączyło się Centrum „Witold” w Boguszowie-Gorcach. Punktualnie o godzinie 12:00, wzorem całego kraju, do jednoczesnej resuscytacji przystąpiło tu ponad 80 osób. Dla ćwiczących przygotowano 6 stanowisk z fantomami, a nad prawidłowym przebiegiem działań czuwali strażacy z jednostek OSP Boguszów oraz OSP Gorce, Pan Adam Kosiński z Pokojowego Patrolu WOŚP oraz nauczyciele. Na wszystkich uczestniczących w ćwiczeniach czekała niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku.
Do boguszowskiego rekordu koordynowanego przez CK-K dołączyło wiele instytucji i placówek z terenu Boguszowa-Gorc w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Boguszowska Szóstka, 111 Boguszowskie Drużyny Żółto – Niebieskie, Przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Straż Miejska, radni Rady Miejskiej: Sylwia Dąbrowska i Daniel Lubiński oraz Panie z Klubu "Igiełka"  i Pani Sylwia Mazurek.
Centrum „Witold” Serdecznie dziękuje za wspólne zorganizowanie tej ważnej akcji i już dziś zachęca do rekordowych działań propagujących naukę pierwszej pomocy, za rok!