To będzie czas, żeby zatrzymać się na chwilę. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dzisiaj o godz. 17.00, zawyją syreny.

Cała Polska pamięta o bohaterskim zrywie w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku. W 76. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego także boguszowianie oddadzą cześć i pamięć bohaterom. Syreny będzie słychać we wszystkich większych miastach w całym kraju.

Powstanie Warszawskie. Walki rozpoczęły się 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00 czyli w tzw. godzinie „W”, a zakończyły się 2 października 1944 r. Zryw ten był największą akcją powstańczą w okupowanej Europie. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych i zarazem najdramatyczniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Celem powstania było wyparcie Niemców ze stolicy Polski i wystąpienie w roli gospodarza terenu wobec wkraczającej Armii Czerwonej. Miało to politycznie wzmocnić pozycję Rządu Polskiego na uchodźctwie i zapobiec wasalizacji kraju na rzecz Związku Radzieckiego. Głównym problemem powstańców była miażdżąca przewaga sprzętowa Niemców.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Ze względu na tragiczne skutki ocena Powstania Warszawskiego jest przedmiotem licznych polemik. Spór rozpoczął się jeszcze w trakcie powstania i trwa do dziś.

Polecamy: https://dzieje.pl/aktualnosci/dowodca-ak-wydal-rozkaz-o-rozpoczeciu-powstania-w-warszawie