Uczennica klasy VIa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie- Gorcach Karolina Kulig zajęła II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG” Plus.

Konkurs ten organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Główna idea tego konkursu to między innym rozbudzanie zainteresowań historią Polski, podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży, a także uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Walki zbrojne Polaków na przestrzeni wieków”.