PORZĄDEK OBRAD
VII Sesja nadzwyczajna
Data: 2019-04-15, godzina 9:00

Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala narad 101


Porządek:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
5. Zamknięcie sesji.