PORZĄDEK OBRAD
V Sesja

Data: 2019-02-27, godzina 11:00

Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala narad 101

Porządek:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 14, 23, 24, 25 w obrębie nr 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów-Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach".
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
  8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
  10. Zamknięcie sesji.