W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji robót w ramach przedmiotowego zadania COLAS POLSKA, jako Generalny Wykonawca zgłasza wprowadzenie zmian w organizacji ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu dla zadania: „ Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach".

WPROWADZENIE ZMIAN NASTĄPI W DNIU 07.10.2019 r.