"Urząd Miejski w Boguszowie- Gorcach zaprasza zarządców i właścicieli nieruchomości na spotkanie informacyjne dot. nowego systemu gospodarowania odpadami, które odbędzie się dnia 11.03.2013r. o godz. 10:00 (sala 101) w siedzibie Urzędu Miejskiego. Spotkanie poświęcone będzie głównie tematyce związanej z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.