Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje, że wszyscy współwłaściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wydzielonym po obrysie mogą wystąpić z wnioskiem o nabycie terenu przyległego do budynku na polepszenie zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

nabycie gruntu pozwoli m.in. na :

  • zapewnienie odpowiedniej powierzchni zieleni,
  • zapewnienie utrzymania porządku i czystości wokół budynku,
  • zagospodarowanie działki na ogród przydomowy lub miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
  • możliwość zagospodarowania terenu przez współwłaścicieli wg uznania np. budowę garaży

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Nr L/314/10 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w przypadku wyrażenia przez Wspólnotę Mieszkaniową woli nabycia prawa własności, zastosowana zostanie bonifikata od ceny sprzedaży w wysokości 95 %.


W celu uruchomienia stosownej procedury należy złożyć do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc wniosek wraz z Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej w tej sprawie. Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miasta Boguszowa-Gorc, pok. 206. 74 8449-311 wew 74 lub 60.