Zarządzenie Nr 485/2020 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 473/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2