W związku ze wznowieniem robót budowlanych przez firmę STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. na odcinku ul. Głównej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. 1-go Maja a skrzyżowaniem z ul. Strażacką zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która przewiduje:
  1. Wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku ul. Głównej w trakcie prowadzenia robót,
  2. Oznakowanie wlotu ul. 1-go Maja jako drogi bez przejazdu. Na czas całkowitego zamknięcia wlotu wyznaczony zostanie objazd ul. Szybową i Szkolną
Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 02.04.2019 r.