Informujemy, iż w dniu 3 września 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, które odbędzie się miedzy innymi w Wałbrzychu.

Zachęcamy do udziału w niniejszym spotkaniu.

W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz nowe rozporządzenie.