URZĄD MIEJSKI W BOGUSZOWIE- GORCACH PRZYPOMINA,
ŻE DNIA 31 MAJA 2017 ROKU UPŁYWA TERMIN
DOKONANIA WPŁATY DRUGIEJ RATY OPŁATY
ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.