Co się zmieni? Nowe obostrzenia:

- Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju (w sklepie, autobusie, ale także na ulicy).
- Lokale gastronomiczne – należy zachować bezpieczną odległość (na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe). W całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.
- Imprezy okolicznościowe (chrzciny, wesela) – obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach - 75 osób.
- Wydarzenia kulturalne – w przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 metr kwadratowy.
- Zgromadzenia - ograniczenie liczby uczestników zgromadzeń do maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.
- Szpital koordynacyjny – w każdym województwie powstanie taka placówka, a w niej dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie.
- Większa rola lekarzy POZ – będą mogli kierować pacjenta do izolacji domowej oraz kierować pacjenta do izolatorium.
- Zniesienie obowiązku spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady.
- Wprowadzenie zasady „zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.