W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 26.08.2013 r. od godz: 8:00 do godz: 14:00.

mieszkańcy ulic: Traugutta-część.

Dodatkowych informacji można uzyskać u Starszego Dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Ruchu tel: 748428514.