W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 03.09.2013 r. od godz: 8:00 do godz: 15:00.

mieszkańcy ulic: Krótka, Mała, Średnia, Wąska, Żeromskiego-część.

Dodatkowych informacji można uzyskać u Starszego Dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Ruchu tel: 748428514.