W związku z Zarządzeniem Nr 596/2020 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach informujemy, że w dniu 12.06.2020 r. Urząd będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że pełniony będzie dyżur w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w godzinach 07:30 - 14:00