UWAGA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, decyzją Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, do dnia 25 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu, zostaje zawieszona działalność następujących placówek na terenie Gminy Boguszów-Gorce:

Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce,

Świetlica Środowiskowa Nr 2, ul. Reymonta 4, 58-372 Boguszów-Gorce,

Świetlica Środowiskowa Nr 3, ul. Szkolna 2, 58-370 Boguszów-Gorce,

Świetlica Środowiskowa Nr 4, ul. Żeromskiego 17, 58-372 Boguszów-Gorce,

Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla klientów pomocy społecznej i mieszkańców Gminy Boguszów – Gorce, ul. M. Kasprzaka 7,

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w Boguszowie-Gorcach, ul. Kolejowa 48,

Punkty Konsultacyjne wsparcia uczniów i rodziców szkół podstawowych z terenu Gminy Boguszów-Gorce, działające w szkołach podstawowych.

Dla osób korzystających z pomocy Punktów Konsultacyjnych, które w tym okresie będą potrzebowały informacji bądź wsparcia, w godzinach od 13:00 do 18:00 działa telefon zaufania pod numerem 795 339 480.