Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu 15.03.2012 od godz. 8:00 do godz. 15:00
mieszkańcy ulic:

Piękna (część), Pstrowskiego (część), Reymonta (część), Wysoka