W związku z dniem świątecznym 01 listopada 2014 r. (sobota) przypadającym w innym dniu niż niedziela, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc dla zachowania obowiązującego czasu pracy, zarządzeniem Nr1251/2014 z dnia 01 grudnia 2014 r. zarządził dzień 24 grudnia 214 r. (środa) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

 W związku z powyższym

   informuje się mieszkańców, że w dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach będzie nieczynny.