W dniu 16 listopada 2014r odbędą się wybory samorządowe, w związku z czym ponownie przypominamy mieszkańcom o nowym podziale gminy na okręgi wyborcze.

Obowiązek dokonania nowego podziału gminy wprowadziły przepisy Kodeksu wyborczego przy uwzględnieniu przepisów wprowadzających, które zakładają że wybory do rad w gminach nie będących miastem na prawach powiatu będą przeprowadzane w okręgach jednomandatowych.

W związku z powyższym gmina Boguszów-Gorce została podzielona na 15 okręgówwyborczych, w których wybierzemy po jednym radnym.

Głosowanie będzie się odbywało tak jak dotychczas w 9 obwodach, jednak w przypadku niektórych ulic zmieniło się miejsce głosowania.

 

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy mieszkańców o dokładne sprawdzenie

w którym lokalu wyborczym mogą głosować.

 

SPRAWDŹ TUTAJ