Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że w dniu 10.02.2014r. w Hotelu Qubus w Wałbrzychu organizuje konferencję oraz szkolenie pod nazwą „Wpływ wsparcia z funduszy europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej czyli sztuka komunikacji w biznesie”.

 

Podczas konferencji przedstawione zostaną możliwości finansowania przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach inicjatywy JEREMIE oraz omawiane będą zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania wsparcia przedsiębiorców. Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w towarzyszącym konferencji bezpłatnym szkoleniu pt. Sztuka komunikacji w biznesie. Tematyka szkolenia nawiązuje do wskazanych wyżej zagadnień, ponieważ skuteczna komunikacja przedsiębiorców stanowi niezawodne narzędzie w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich na wsparcie i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowy program konferencji i szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia oraz są dostępne na stronie internetowej Funduszu Regionu Wałbrzyskiego: www.frw.pl w zakładce Aktualności.

 

 

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach organizacyjnych są:

Pani Anna Truszczyńska – tel. (74) 66 44 810, e-mail: anna.truszczynska@frw.pl

oraz Pani Zofia Nitka – tel. (74) 66 44 811, e-mail: zofia.nitka@frw.pl .