Informujemy, że rozstrzygnięcie„Konkursu na Imię dla Tajemniczego Gościa na Dzikowcu”

zostaje przesunięte na dzień 1 czerwca 2013 r.

Organizatorzy konkursu