Urząd Miasta w Boguszowie-Gorcach przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej!...

Na terenie naszej Gminy możliwość taką mają właściciele posesji zlokalizowanych przy ulicach: Kosynierów, A. Głowackiego, Leśnej, Dębowej, H. Sawickiej, Osiedle Górnicze, M. Nowotki, M. Kasprzaka, K. Marksa, Słodowej, Browarnej, Kamieniogórskiej, Rzeźnianej, 1-go Maja, Szkolnej, Waryńskiego, Poniatowskiego, K. W. Świerczewskiego, Kolejowej, Placu Odrodzenia, Rynek, S. Wyspiańskiego, J. Kasprowicza, K. Tetmajera, M. Fornalskiej, W. Sikorskiego, A. Mickiewicza, M. Buczka, Przodowników Pracy, Ogrodowej, Wałbrzyskiej, Sobięcińskiej, 22 Lipca, Krakowskiej, W. Reymonta, W. Pstrowskiego, Królowej Jadwigi, M. Kopernika, Brzozowej, S. Żeromskiego, Polnej, J. Bema, J. Matejki, Górnej, Promyka, Zielonej, P. Skargi, Średniej, Krótkiej, W. Pola, Wąskiej oraz Małej.

Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku Gmina ma możliwość wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku ( art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji w postaci grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).

 

Ostateczny termin na wywiązanie się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej określa się na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

W związku z tym uprasza się mieszkańców o podjęcie czynności zmierzających do przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W tym celu należy:

  • Złożyć wniosek wraz z załącznikami o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., al. Wyzwolenia 39 – aktualny koszt wydania warunków to 4 zł + VAT,

  • Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci należy udać się do projektanta w celu opracowania dokumentacji technicznej,

  • Gotowy projekt należy złożyć do uzgodnienia w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. - aktualny koszt to 1 zł + VAT,

  • Złożyć w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. zlecenie wpięcia do sieci przyłącza,

  • Przed przystąpieniem do robót uzyskać w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym wszelkie niezbędne zezwolenia związane z wykonaniem robót objętych projektem,

  • Wykonać roboty związane z ułożeniem przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z projektem. Przed zasypaniem wykopu należy zgłosić do Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. wykonanie tych robót,

  • Po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej przyłącza i przeglądzie technicznym przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., przedsiębiorstwo przygotuje umowę na świadczenie usług kanalizacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wpwik.pl
lub pod numerem telefonu 74 64 88 114 lub 74 64 88 171

 

UWAGA! W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych przeprowadzenie czynności związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy do obowiązków Zarządcy. Sprawdź swojego Zarządcę!