UWAGA!

W związku z trwająca epidemią koronawirusa, Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach wydłuża do odwołania zawieszenie działalności następujących placówek na terenie Gminy Boguszów-Gorce:

1. Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce,
2. Świetlica Środowiskowa Nr 2, ul. Reymonta 4, 58-372 Boguszów-Gorce,
3. Świetlica Środowiskowa Nr 3, ul. Szkolna 2, 58-370 Boguszów-Gorce,
4. Świetlica Środowiskowa Nr 4, ul. Żeromskiego 17, 58-372 Boguszów-Gorce,
5. Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla klientów pomocy społecznej i mieszkańców Gminy Boguszów – Gorce, ul. M. Kasprzaka 7,
6. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w Boguszowie-Gorcach, ul. Kolejowa 48,
7. Punkty Konsultacyjne wsparcia uczniów i rodziców szkół podstawowych z terenu Gminy Boguszów-Gorce, działające w szkołach podstawowych.

Dla osób korzystających z pomocy Punktów Konsultacyjnych, które w tym okresie potrzebują informacji bądź wsparcia, zostały uruchomione dyżury telefoniczne specjalistów, które pełnią:

Pani Małgorzata Janik, od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00 - 18.00, pod numerem telefonu 795 339 480,

Pani Ritta Jóźwiak, od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00-15.00, pod numerem telefonu 608 427 141,

Pani Maria Jasiczak, w piątki, w godzinach 17.00-20.00., pod numerem telefonu 502 413 276.