W związku ze stanem pandemii i ograniczonym dostępem do budynków instytucji publicznych, p.f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek, aby lepiej poznać problemy i potrzeby mieszkańców, oddaje do dyspozycji specjalną urnę, która stanie na miejskim Rynku i będzie dostępna w godzinach pracy urzędu.

Jej zadaniem jest usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami.

Urząd Miasta w Boguszowie-Gorcach podejmuje i realizuje wiele inicjatyw. Istotne jest aby jak najlepiej odpowiadały one oczekiwaniom mieszkańców. Urna będzie miejscem do przekazywania opinii i sugestii, a także pomysłów na poprawę jakości życia w Boguszowie-Gorcach.

Prosimy aby informacje wrzucane do urny były umieszczane w zaklejonych kopertach. Zachęcamy do pozostawiania swoich danych kontaktowych, aby móc reagować na potrzeby indywidualne.

Urna ma również za zadanie aktywizować społeczeństwo lokalne, zachęcać do wymiany zdań. Aktywni obywatele budują kapitał społeczny, tworzą wzajemne relacje umożliwiające bardziej efektywne wspólne działanie.

Urna stanie w miejscu monitorowanym przez kamery miejskie, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo umieszczanych w niej informacji.

Liczymy na aktywny udział mieszkańców w budowaniu przyszłość naszego miasta!