Polaków i Niemców, katolików i ewangelików, dawnych i obecnych mieszkańców Boguszowa-Gorc połączyła sentymentalna podróż do przeszłości. A wszystko związane było z poświęceniem tablicy pamiątkowej na dawnym cmentarzu ewangelickim.

 

 

Wszystko zaczęło się 08 września o godzinie 10:00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Boguszowie ekumenicznym nabożeństwem pod przewodnictwem księdza proboszcza Andrzeja Bajaka i zaproszonego pastora kościoła ewangelickiego Dawida Mendroka. W trakcie nabożeństwa były wspólne modlitwy zarówno za zmarłych pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim jak i za żywych, w tym za pogłębianie wspólnoty pomiędzy narodami Polskim i Niemieckim. Księża mówili między innymi o przebaczeniu, pojednaniu i należnym szacunku dla wszystkich  zmarłych.

Na zakończenie nabożeństwa pozdrowienia i podziękowania oraz słowa nadziei na dalszą współpracę wygłosili Burmistrz Miasta Waldemar Kujawa, Pan Manfred Richter – główny organizator ze strony Niemieckiej oraz Pani Natalia Południak.

Druga część tej niecodziennej uroczystości miała miejsce na cmentarzu, gdzie została poświęcona tablica pamiątkowa oraz odbyły się krótkie modlitwy za spoczywających tam zmarłych. W ceremonii wzięło udział bardzo dużo osób, w tym liczna grupa gości z Niemiec (dawnych mieszkańców Boguszowa-Gorc i ich potomków).

Z cmentarza uczestnicy spotkania przeszli do Centrum Kultury, gdzie miejsce miała wystawa Pana Manfreda Richtera pod tytułem „Nie chcemy być zapomniani”. W trakcie skromnego poczęstunku wszyscy snuli wspomnienia z dawnych lat.

Dla Niemców była to sentymentalna podróż do miasta ich młodości, dla Polaków przypomnienie o obowiązku dbania o pozostawiony cmentarz. Nic nas nie zwalnia z tego obowiązku i wszyscy musimy wiedzieć, że pamięć o zmarłych jest miarą naszej kultury.