W Zespole szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Gorcach, uczniowie klas III realizują Projekt „Umiem Pływać” w ośrodku rekreacyjnym Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przez Gminę Boguszów-Gorce. Zakłada on systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Są to dodatkowe zajęcia sportowe, dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną. Stanowią również atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.
Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
Nasi uczniowie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej, bardzo chętnie i licznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie.