W roku szkolnym 2015/2016 z inicjatywy p. Natalii Kozdrowieckiej – Specjalisty ds. promocji Krwiodawstwa Zespół Szkół Samorządowych rozpocząłwspółpracę w ramach akcji „Twoja krew, moje życie”. W klasach VI  i gimnazjalnych zostały zrealizowane scenariusze lekcji, przyczyniając się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawani Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Otrzymaliśmy ciekawe broszurki dla rodziców i magnetyczne zakładki do książek dla młodzieży.
ZSS przyłączyło się do ogólnopolskiego, edukacyjnego projektu promującego honorowe krwiodawstwo za co otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.