W dniach 23-24 września 2021 roku Wrocławski Ratusz był świadkiem dwóch doniosłych wydarzeń.
Pierwszym z nich była Konferencja Naukowa zorganizowana przez Prefekta  Straży Miejskich Dolnego Śląska a jednocześnie Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia, Pana Piotra Kościelnego. W Konferencji wzięli udział  Rektor i Wykładowcy Wyższej Szkoły Prawa z Wrocławia, przedstawiciele Władz i Rady Miejskiej  Wrocławia, przybyli z terenu kraju Komendanci straży miejskich z Prefektem Krajowym, Arturem Hołubiczko na czele, jak również Komendanci Prefektury Dolnego Śląska. Konferencja odbyła się pod hasłem: XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. Za aprobatą Władz miasta Boguszowa-Gorc miałem okazję wziąć udział w tej Konferencji. Tematy, przedstawiane  i omawiane  przez wykładowców Wyższej Szkoły Prawa oraz zaproszonych do wygłoszenia prelekcji gości, pozwalają na wysnucie różnych refleksji, z których jedna wysuwa się na czoło: wszędzie, gdzie powoływano Straż Miejską, formację o charakterze policyjnym pod zarządem samorządów lokalnych, borykano się z podobnymi problemami, od umundurowania, uprawnień, szkoleń po wyposażenie, logistykę czy problemy pragmatyki służbowej... Ale dzięki temu, że jest to formacja istniejąca już trzydzieści lat, zaczyna być postrzegana jako ta, która wypełnia lukę w postępowaniach prowadzonych w bardzo szerokim spektrum, od spraw czysto porządkowych po sprawy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami....
W kolejnym dniu tego spotkania obchodzono XXX Rocznicę istnienia Straży Miejskiej Wrocławia, jednostki liczącej blisko 400 funkcjonariuszy codziennie, przez 24 godziny na dobę, pilnujących ładu i porządku publicznego. Trzydziestu jeden funkcjonariuszy z 30-sto i 25-cio letnim stażem służby zostało nagrodzonych przez Vice Prezydent Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej medalami i nagrodami.
Straż Miejska Wrocławia otrzymała również w prezencie dwa rowery firmy Škoda i dwie hulajnogi firmy Audi na potrzeby patroli operujących w rejonie Śródmieścia Wrocławia ze strefami wyłączonymi z  ruchu pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe.
Prefekt Straży Miejskich Dolnego Śląska odznaczył też Komendantów zasłużonych w służbie jednostek z Dolnego Śląska.
Miałem  zaszczyt również znaleźć się w tym gronie.
Nie traktuję tego jako odznaczenie personalne.
Przyjęcie tego odznaczenia traktuję jako odznaczenie przyznane Jednostce Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc. Bez zgranego i zdyscyplinowanego zespołu nie byłoby możliwe wykonywanie chwilami wręcz niemożliwych działań i zadań. Mam szczęście pełnić służbę dla Mieszkańców Boguszowa-Gorc z fachowcami z długoletnią praktyką, dobrze znającymi środowiska mieszkańców i swoją pragmatykę służbową.
Mam nadzieję, że podołamy kolejnym zadaniom i wyzwaniom, koniecznym do wykonania na rzecz mieszkańców Boguszowa-Gorc.
Którym służymy również już 30 lat.