W dniu 01 marca zostały rozstrzygnięte eliminacje gminne XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany jest corocznie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Głównym celem konkursu jest pokazanie znaczenia i różnorodności pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi, popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń. Priorytetowym celem tegorocznej edycji było uświadomienie dzieciom, że wiedza na temat zagrożenia, jakie niesie tlenek węgla i właściwa postawa może uratować życie i zdrowie najbliższym.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz do uczniów szkół specjalnych. Wszystkie nadesłane na konkurs prace były ciekawe i prezentowały indywidulany pomysł pokazania zagrożenia jakim jest zabójczy czad. Powołane przez Burmistrza Miasta jury w składzie: Andrzej Głogowski, Magdalena Szecówka – przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Joanna Niwińska - plastyk, Stanisław Sułek – plastyk, Agnieszka Zdeb – przedstawiciel MZEAS-u miało naprawdę trudne
zadanie. Ostatecznie po długich obradach Komisja Konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 

kategoria - klasy młodsze szkoły podstawowej

 

I miejsce - Martyna Baranowska (Zespół Szkól Samorządowych)

II miejsce - Wiktoria Nanowska (Zespół Szkól Samorządowych)

III miejsce - Wiktoria Świkszczo (Zespół Szkól Samorządowych)

Wyróżnienie - Dariusz Kujtkowski (Zespół Szkól Samorządowych)

 

kategoria - klasy starsze szkoły podstawowej,

 

I miejsce - Martyna Cieśnicka (PSP Nr 6) i Michał Sommerfeld I miejsce

II miejsce - Alan Malik (Zespół Szkól Samorządowych) i Seweryn Rysztak (PSP Nr 6)

III miejsce - Karolina Baranowska (PSP Nr 6) i Karolina Szymczukiewicz (PSP Nr 6)

Wyróżnienia: Patrycja Podzińska (PSP Nr 6), Julia Wtykło (PSP Nr 6), Aleksandra Bartosz (PSP Nr 6)

 

 

Uroczystego wręczenia ufundowanych przez Burmistrza Miasta nagród dokonali podczas wystawy pokonkursowej Pan Marian Pierzynka Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach, Pan Robert Sikorski Naczelnik OSP Boguszów oraz Pan Zdzisław Sommerfeld Naczelnik OSP Gorce.`

 

Wyróżnione prace przekazane zostaną do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, gdzie rozstrzygnięty zostanie etap powiatowy konkursu. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu!