Termomodernizacja zabezpiecza budynek przed utratą ciepła i zmniejsza zapotrzebowanie na energię i jej zużycie. W tym roku Gmina Boguszów-Gorce oraz wspólnoty mieszkaniowe pozyskały dofinansowania na ten cel. Zaplanowane prace obejmą budynki mieszkalne przy ulicy Żeromskiego i ulicy Szkolnej.

Łączna kwota środków pozyskanych przez gminę i wspólnoty mieszkaniowe to 2,5 mln złotych.Gmina Boguszów-Gorce uzyskała prawie pół miliona złotych dofinansowania na termomodernizację budynków przy ulicy Żeromskiego 37, 38, 39 i 40. Prace budowlane obejmą m.in. remont i docieplenie dachu i elewacji, przebudowę systemu wentylacji i remont klatki schodowej. Zakończenie prac na Żeromskiego 37 i 38 jest planowane na listopad tego roku, natomiast na Żeromskiego 39 i 40 realizacja projektu zakończy się rok później.

Dofinansowanie na termomodernizację uzyskały także wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Szkolnej 10, 12, 14, 16, 18, 19, 24 i 28.. Wnioski w imieniu wspólnot, jeszcze w 2016 r., złożył Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach. Głównym celem podjętych działań jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez modernizację systemów grzewczych na bardziej oszczędne i przyjazne dla środowiska. W ramach dofinansowania zaplanowano m.in. remont elewacji i dachu wraz z dociepleniem. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 4 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 mln złotych dla wszystkich budynków. Przewidywany termin zakończenia remontów to koniec 2018 r. Wykonane prace mają znacznie wpłynąć na poprawę warunków mieszkaniowych lokatorów oraz podniesienie walorów estetycznych otoczenia.