Do zajęć piłki nożnej, koszykowej, siatkowej i ostatnio narciarstwa alpejskiego dołączyły w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach na wychowaniu fizycznym zajęcia tenisa ziemnego.

Tenis jest wspaniałą drogą, która wspiera młodych ludzi w rozwoju ogólnomotorycznym, psychicznym oraz społecznym. Uczą się oni etykiety sportowej i nabierają wprawy w tej wybitnej dyscyplinie. Dodatkowo, wbrew obiegowym opiniom, tenis na poziomie szkolnym jest sportem łatwym, przyjemnym i daje dużo radości od pierwszych zajęć.

W ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego młodzież poznaje podstawy tenisa poprzez gry i zabawy ruchowe na usytuowanym tuż przy szkole profesjonalnym korcie. Na tym podstawowym etapie, nabywa umiejętności posługiwania się rakietą i piłką oraz uderzeń tenisowych.

Celem zajęć jest pobudzenie chęci poznania nowej dyscypliny sportowej jako ciekawej formy ruchu. Orientacja przestrzeni, poszerzanie umiejętności koordynacji, szybkości, zwinności, obserwacji oraz koncentracji, to cechy które nauczyciele starać się będą wykształcić w młodzieży.