25 marca 2011 r w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbyły się " Targi szkolne", zorganizowane  przez Gimnazjum nr 1.

Podczas targów zaprezentowały się:
•    Zespół Szkół nr 8 z  Wałbrzycha                                                                      
•    Zespół Szkół nr 5 z  Wałbrzycha
•    Zespół Szkół nr 7 z  Wałbrzycha
•    Zespół Szkół nr 10 z  Wałbrzycha
•    Zespół Szkół z  Szczawna  Zdroju
•    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Mokrzeszowa
•    Niepubliczna Szkoła Cechu Rzemiosł Różnych  z Wałbrzycha
•    Ochotniczy Hufiec Pracy i Klub Pracy z Wałbrzycha    

 
                   Uczniowie klas III naszego gimnazjum oraz zaproszenie uczniowie gimnazjum z Gorc zapoznali sie z ofertą edukacyjną  szkół ponadgimnazjalnych.  Poznali informacje niezbędne do rzetelnego wyboru dalszej edukacji. Na targach mogli nie tylko zapoznać sie z bogatą ofertą szkół, ale także osobiście porozmawiać z uczęszczającymi do nich rówieśnikami i przyszłymi nauczycielami.
                  Targi stały się miejscem wymiany doświadczeń i pomogły młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia. Ich celem było pobudzenie aktywności i zachęcenie do dalszej nauki oraz świadomych wyborów związanych z własnym rozwojem. Uczniowie mogli również zapoznać sie z ofertą jaką przygotował dla nich Ochotniczy Hufiec Pracy i Klub Pracy. Dowiadywali sie o potrzebach rynku pracy, zasięgali informacji zawodowej oraz informowali, jakie są możliwości pracy dla osób niepełnoletnich. Przybyłe szkoły prezentowały swoją ofertę edukacyjna na stoiskach, do których gimnazjaliści mogli podchodzić, zadawać pytania uczniom i nauczycielom, dowiadywać się o interesujące ich szczegóły. Oprócz szerokiej oferty edukacyjnej szkoły mogły pochwalić sie swoimi osiągnięciami, zapleczem socjalnym, zajęciami pozalekcyjnymi, praktykami itp. Ponadto szkoły ponadgimnazjalne  przedstawiły bardzo ciekawe prezentacje multimedialne, które oglądaliśmy na dużym ekranie. Zarówno zaproszeni na "targi" goście jak i uczniowie byli zadowoleni z takiej formy przekazywania informacji na temat dalszej drogi edukacji i preorientacji zawodowej.