W sierpniu w Boguszowie-Gorcach zakończono pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie związane ze zmianą systemu ogrzewania na przyjazną dla środowiska instalację opartą na ekologicznych źródłach ciepła. Chętnych do otrzymania dotacji było wielu. Kolejny nabór już ruszył!

Ubieganie się o dotację na zmianę systemu ogrzewania to gorący temat. Obecnie pierwsze osoby, które uzyskały najwięcej punktów w pierwszym naborze, podpisują już umowy na podstawie których uzyskają wsparcie finansowe na ten cel. Przedsięwzięcia te mają na celu ochronę powietrza, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.
Kwota, którą Gmina przeznaczyła na dofinansowanie zadania w ramach pierwszego naboru to aż 700 tys. zł. W okresie od 15 lipca 17 sierpnia br. mieszkańcy złożyli aż 165 wniosków, z których 100 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. 43 wnioski trafiły na listę rezerwową.
Drugi nabór wniosków rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 20 września 2018 r. Tym razem kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania wynosi 300 tys zł. Zapraszamy do składania wniosków w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach przy Placu Odrodzenia 1.