Sztandar

Sztandar stanowi wyraz pamięci o mieście w roku 500-letniego jubileuszu nadania praw miejskich. Jest symbolem organizacyjnym, który integruje społeczność miasta Boguszowa-Gorc.

Tło awersu sztandaru stanowią trzy kolory: zielony, żółty i czerwony, zaś tło rewersu jest koloru ciemnoniebieskiego. Sztandar jest obustronnie haftowany o wymiarach 100 cm x 90 cm, jego krawędzie obszyte są frędzlami w kolorze złotym. Na awersie sztandaru wyhaftowany jest złotymi literami napis:

"1499 1999 MIASTO BOGUSZÓW-GORCE 500 LAT"

oraz element plastyczny przedstawiający herb miasta Boguszowa-Gorc. Rewers sztandaru stanowi element plastyczny przedstawiający GODŁO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz wstęgę w barwach miasta. Drzewce sztandaru stanowi walec o średnicy 36 mm oraz orzeł w koronie.

Sztandar używany jest podczas obchodów świąt państwowych, uroczystości regionalnych i miejskich, a w szczególności w czasie wręczania odznaczeń i wyróżnień państwowych, regionalnych i innych.

Sztandar wymaga asysty pocztu sztandarowego złożonego z trzech osób ubranych w specjalne stroje wizytowe.

Używanie sztandaru następuje według ściśle określonych reguł (wprowadzenie sztandaru, postawy sztandarowe, salutowanie oddawanie honorów, wyprowadzenie sztandaru).

Na sztandarze umocowane są ordery i odznaczenia, którymi odznaczone jest miasto Boguszów-Gorce.

Regulamin użytkowania sztandaru umieszczony jestw Załączniku nr 1 do Uchwały XLVI/314/02 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.