Rada Rodziców PSP 6 w Boguszowie – Gorcach wraz z nauczycielką języka polskiego – p. Agatą Nowicką -  pozyskały środki finansowe na realizację projektu wolontariackiego „Rusz po dotację na własną akcję” z Toyota Motor Manufactoring Poland. Otrzymana kwota 1350zł zostanie w całości przeznaczona na organizację „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”, który odbędzie się 12 maja 2017r. na hali sportowej przy ul. Reymonta. Głównymi celami imprezy są: integracja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie - Gorcach z osobami niepełnosprawnymi, tworzenie naturalnej sytuacji wychowawczej, uczącej  tolerancji  i równouprawnienia, wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wykluczenia ich z życia codziennego, a także budowanie modelu wspólnego kształcenia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Za otrzymane od TMMP pieniądze  zostanie sfinansowany przewóz zaproszonych gości ze szkół specjalnych, zakup materiałów do warsztatów plastycznych oraz zakup nagród w rozgrywkach sportowych.
Specjalne podziękowania należą się rodzicom uczniów - Panu Krzysztofowi Myjakowi, Pani Iwonie Basińskiej, Panu Grzegorzowi Dudiakowi oraz Panu Sebastianowi Tarka, którzy zaangażowali się w tworzenie wniosku.
To nie pierwszy raz, kiedy fabryka Toyoty wsparła inicjatywę PSP nr 6. W czerwcu 2016r. zapewniła wsparcie w kwocie 1050zł na organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych domu dziecka w Wałbrzychu, a w 2011r. dofinansowała wyjazd dzieci na wycieczkę do Zatoru. Oby takich wspaniałych akcji z Toyotą Motor Manufactoring Poland było jeszcze więcej!