,,Witamy naszych szóstaków debeściaków’’ taki napis witał uczniów klas szóstych szkół podstawowych, którzy odwiedzili Gimnazjum nr 1. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach działań promocyjnych związanych z naborem kandydatów do klas pierwszych.

W jego programie znalazła się wizyta dyrektora w szkołach podstawowych z ofertą edukacyjną oraz spotkania nauczycieli gimnazjum z rodzicami. W prezentacji multimedialnej i filmie zrealizowanym przez młodzież gimnazjalną, w ciekawy sposób zachęcano do wyboru tej szkoły. Przedstawiano jej szeroki wachlarz zajęć edukacyjno – sportowych i możliwości rozwoju w każdej dziedzinie: m.in. naukowej, sportowej i wolontariatu. Przybyli uczniowie mogli zwiedzić pomieszczenia szkolne, wziąć udział w eksperymentach i doświadczeniach chemiczno – fizycznych, a także zaprezentować swoje umiejętności językowe i matematyczne. Dopełnieniem odwiedzin były konkurencje sportowe z nagrodami i reklamowe długopisy z nadrukiem logo Gimnazjum nr 1dla każdego ucznia.