Okres wakacyjny to najlepszy moment na remonty w szkołach. W zeszłym roku wyremontowano szereg sal lekcyjnych w tym roku remonty objęły przede wszystkim korytarze oraz klatki schodowe.

 

W Zespole Szkół Samorządowych w Gorcach wymieniono instalację elektryczną, przeprowadzono remont korytarza na I piętrze oraz klatek schodowych prowadzących na I piętro.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie remontem objęto korytarz na I piętrze wraz z instalacją elektryczną oraz klatki schodowe prowadzące na I piętro w budynku przy ul. Szkolnej 3.

Ciągi komunikacyjne oraz klatki schodowe pięknieją również w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Remont ten będzie uwieńczeniem trwającego od kilku lat remontu pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Kopernika 7.

Poza wyżej wymienionymi remontami w szkołach trwają również intensywne prace nad poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W okresie wakacji wszystkie budynki PSP Nr 6 (ul. Kopernika 7 oraz Reymont 4) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ul. Szkolna 3, Szkolna 4 oraz sala gimnastyczna) zostaną wyposażone w nowe hydranty. Równocześnie trwają prace zmierzające do wyposażenia pozostałych szkół – Zespołu Szkół Samorządowych oraz Gimnazjum Nr 1 w nowe spełniające wymagania przeciwpożarowe hydranty.

Remonty wykonywane są ze środków budżetu miasta Boguszów-Gorce.