Ponad 100 uczniów ze Szkół Podstawowych z Boguszowa-Gorc kolejny raz uczestniczy w programie „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.
Projekt będzie realizowany do 15.12.2021 r. i zakłada przeprowadzenie 56 jednostek zajęć sportowych dla każdej uczestniczącej grupy.